Đây là bí quyết quản lý công việc riêng của bản thân mình, dù đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả các bạn nhé. Hy vọng sẽ giúp được những bạn nào đang rất nhiều việc nhưng không biết nên làm gì trước, làm gì sau.

Bước 1: Tải phần mềm Microsoft To-Do trong Microsoft Store (Windows) hoặc Google Play (Android) hoặc App Store (iOS).

Bước 2: Đăng ký tài khoản Microsoft tại https://account.microsoft.com (nếu bạn chưa có)

Bước 3: Tạo các danh sách (list) công việc. Ví dụ trong hình mình có: Training & Preview, Marketing & Sales, Crypto & CIC, Management,…

Bước 4: Thêm việc cần làm (task) vào danh sách (list) phù hợp bất kỳ khi nào bạn nhớ ra mình cần làm gì. Có thể thêm trên PC hoặc thiết bị di động đều được vì khi bạn đăng nhập bằng Microsoft Account, mọi thứ sẽ được tự động đồng bộ hóa. Việc nào quan trọng thì đánh dấu sao để chú ý. Việc nào có nhiều bước nhỏ (step) thì có thể chia thành nhiều bước nhỏ hơn bên trong.

Bước 5: Mỗi buổi tối (sau 12g nếu bạn là cú đêm) hoặc buổi sáng (trước khi bắt đầu ngày mớ nếu bạn là gà), bạn thêm những việc bạn dự định sẽ hoàn thành hoặc bắt đầu làm trong ngày hôm đó vào My Day.

Bước 6: Làm xong việc nào đánh dấu hoàn thành việc đó. Danh sách chỉ hiện số lượng công việc CHƯA làm để bạn thấy là mình còn bao nhiêu việc đang chờ bạn giải quyết.