Giới thiệu Trần Đăng Khoa

2019-11-27T09:18:20+07:00Tháng Sáu 22nd, 2017|Giới thiệu|

12+ năm huấn luyện 150,000+ học viên 850,000+ fans Facebook 20+ quyển sách 1,000,000+ độc giả 70+ bài viết

Tiểu sử ngắn gọn

Trần Đăng Khoa (sinh năm 1981) là một doanh nhân trẻ thành đạt, một diễn giả được …