Hai chế độ làm việc của não và cách để tư duy hiệu quả hơn.

2020-10-21T15:10:19+07:00Tháng Mười 21st, 2020|Kiến thức tâm lý|

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng con người chúng ta có hai chế độ suy nghĩ khác nhau, là Focused và Diffuse. Chế độ tập trung (Focused mode): bộ não tập trung vào [...]