Chu kỳ bán rã tri thức và cách để việc học tập trở nên hiệu quả.

2020-10-21T15:09:50+07:00Tháng Mười 21st, 2020|Tư duy hiệu quả|

Xã hội càng phát triển thì lượng kiến thức mới càng nhiều. Song song với đó, các kiến thức cũ sẽ liên tục bị đào thải. Đó là lí do chúng ta có khái niệm [...]