Tuyển tập sách của tác giả Trần Đăng Khoa và các quyển sách do dịch giả Trần Đăng Khoa tham gia biên dịch.