Buổi tọa đàm về thể hiện bản thân và giúp con cái thể hiện bản thân với chương trình Sức Sống Mới do VTV1 thực hiện.