Mọi người thường đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hay các dạng tài sản khác. Nhưng sự đầu tư đem lại lợi ích lớn nhất lại chính là đầu tư vào bản thân. Phát triển bản thân là việc phải làm cả đời, đầu tư vào bản thân không bao giờ là đầu tư lãng phí. Các bạn sẽ được nghe chia sẻ của doanh nhân – diễn giả Trần Đăng Khoa về kiến thức, tư duy quan trọng như thế nào trong thành công của mỗi người. Đặc biệt là thế giới đang có cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Rèn Mình Luyện Người với NLP

NLP (viết tắt của Neuro-Linguistic Programming – Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy) là hệ thống sử dụng những nguồn lực của bạn, là công cụ không thể thiếu với những ai khao khát phát triển bản thân từ chính tư duy của mình trong gốc rễ. Từ đó giúp bạn định hướng bản thân, phát huy tiềm năng của mình, thành công hơn trong công việc và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.